ULUSLARARASI HUKUK ve UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ

Yesilköy Hukuk Bürosu, yerli ve yabancı müvekkillerine Dünya çapında  tüm uluslararası işlemler ve anlaşmazlıklar üzerine hizmet vermektedir. Türkiye sınırları içinde yabancılar için hukuki işlemlerin gerçekleştirilmesi, gerek yabancı gerek Türk müvekkillerin Türkiye’de veya sınır ötesi bir yerdeki ticari anlamazlık veya hukuki işlemlerini yürütme, gerek yurt dışında gerek yurt içinde tüm yargı ve sulh yolları konusunda profesyonel hizmet vermektedir.

 

 

Yeşilköy Hukuk Bürosu tarafından verilen Uluslararası Hukuk hizmetleri:

 

         Uluslararası taşıma, ödeme, inşaat, ithalat, ihracat, bayilik verme, şirket kuruluşu, şirket birleşmesi, şirket devralma başta olmak üzere tüm uluslararası sözleşmelerin düzenlenmesi

 

         Finans alanında forfaiting, faktoring,  finans, temlik sözleşmelerinin düzenlenmesi

 

         Uluslararası yatırım ve centilmenlik anlaşmalarının hazırlanması

 

         Uluslararası para transferlerine dair çözüm yolları hizmeti

 

         İhracat ve İthalattan kaynaklı yurt dışı alacakların takibi

 

         Mahkeme ve hakem kararlarının yabancı ülkelerde icra ve infazının gerçekleştirilmesi hususunda danışmanlık hizmeti verilmesi

 

         Gümrük işlemlerinden kaynaklanan ihtilafların çözülmesi hizmeti

 

         İthalatta haksız rekabetin önlenmesine ilişkin hukuki hizmet

 

         Serbest bölgelerde meydana gelen ihtilafların çözümü

 

        İthal ya da ihraç edilen ürünlerin gümrüklenmesi, taşınması, sigortalanması ve teslimi ile ilgili ihtilafların çözümü konusunda hizmet verilmesi.

 

         Uluslararası gözetim sözleşmelerin hazırlanması

 

         Uluslararası gözetim ve sigortadan kaynaklanan ihtilafların çözümü

 

         Yabancılar için çalışma ve oturum izinlerinin alınması