Tıp Hukuku

TIP HUKUKU

Yeşilköy Hukuk Bürosu, tıp hukuku ile ilgili sağlık, ilaç konularından kaynaklı akdi ve idari tüm uyuşmazlıkların çözümünü sağlamaktadır.

Yeşilköy Hukuk Bürosu tarafından verilen Tıp hukuku  hizmetleri:

 

         Hekim hataları sonucu oluşan kayıplara ilişkin danışmanlık verilmesi ve davaların takibi(Malpraktis Davaları)

 

         Hastane kusurları sonucu oluşan kayıplara ilişkin danışmanlık ve davaların takibi

 

         İlaç hammaddelerine ilişkin alım-satım sözleşmelerinin ve ilaç ar-ge sözleşmelerinin hazırlanması

 

         Gizlilik sözleşmeleri hazırlanması

 

         İlaç dağıtım (distribütörlük) sözleşmelerinin hazırlanması

 

         Klinik araştırmalara ilişkin sözleşmelerin hazırlanması

 

         İlaç patent ve markalarına dair sınai mülkiyet davalarının takibi

 

         Tehlikeli atıkların-ambalajların geri dönüşüm sözleşmelerinin hazırlanması

 

         İlaç satış ve pazarlama ruhsatlandırma işlemlerine  dair idari prosedürler ile ilgili danışmanlık hizmetlerinin verilmesi

 

         Farmasotik buluşlara ilişkin patent tescili ve ilaç markalarının başvuru, tescil süreçlerinin takibi hizmetleri