YEŞİLKÖY HUKUK BÜROSU

2002 yılında İstanbul’da kurulmuş olan Yeşilköy Hukuk Bürosu, sahip olduğu tecrübe ve etkin ekibiyle gelişmiş ve bugün Türkiye’de saygın hukuk bürolarından biri olmuştur.

 

Yeşilköy,  hukuk hizmetini geniş bir çerçevede sunmakta olup, profesyonel ekibi ile Türkiye genelinde  müvekkillerine etkin servis vermektedir. Bununla beraber her bir spesifik alan için uzman danışmanlara sahiptir. Uluslararası platformda ise birçok  yerel iş ortağına sahip olup, müvekkillerin uluslar arası hukuk alanındaki ihtiyaç ve taleplerine de etkin bir şekilde cevap vermektedir.

 

Yesilköy, gerek yurt içinde gerek yurt dışında güçlü çözüm ortakları ile işbirliğinde olup,  en etkin hukuki çözümü müvekkillerine sunabilmektedir. Hukuk hizmetini kaliteli sunan Yeşilköy, bu bağlamda devamlılığın sağlanabilmesi amacı ile ulusal ve uluslar arası kural ve düzenlemeleri, finansal gelişimleri yakından takip etmekte, mesleki eğitim çalışmalarına katılmaktadır.

 

Avukatlık Kanunu madde 55 gereğince avukatların iş elde etmek için, reklam sayılabilecek her türlü teşebbüs ve harekette bulunmaları ve özellikle tabelalarında ve basılı kağıtlarında avukat unvanı ile akademik unvanlarından başka sıfat kullanmaları yasaktır. Bu internet sitesinde yer alan bilgiler sınırlanmış olup, hiçbir şekilde avukat-müvekkil ilişkisi oluşturma daveti değildir.

 

ULUSLARARASI ARENA

Yeşilköy, Türkiye’nin jeopolitik konumunun öneminin farkında olup, Türkiye’nin, dünyanın gelişen ve değişen ihtiyaçlarına, ekonomik gereklerine, taleplerine uyum sürecindeki ihtiyaçlarına cevap vermektedir.

 

Yeşilköy, Türkçe, İngilizce ve  Almanca dillerinde hukuk hizmeti vermekte olup, uluslararası arenada Almanya, İran, Birleşik Arap Emirlikleri, Rusya, İsviçre, Fas, Yeni Zelanda, Kanada, Polonya, Fransa’da hizmet vermiş bir hukuk bürosudur.

 

Yeşilköy, hem yerelde hem de uluslar arası arenada çok iyi bir iletişim ağına sahiptir. Yeşilköy, çok uluslu çalışan ve yerelde hizmet veren birçok ülkede yerleşik hukuk bürosu ile koordine çalışma sistemine sahiptir.

HEDEFİMİZ

Yeşilköy Hukuk Bürosu kurulmuş olduğu 2002 yılından itibaren birçok başarılı işe imza atmış, yerelde ve uluslar arası platformda birçok farklı kurum/kuruluş ve kişilere hizmet vermiştir. Yeşilköy’ün başarısının temel sebebi hukuk servisini yüksek kalite anlayışı ile gerçekleştirmesidir.Yeşilköy etkin, dinamik ve profesyonel ekibi ile müvekkilleri en iyi sonuca ulaştırmış ve bu da başarımızı perçinlemiştir.

 

Yeşilköy, müvekkilleri ile her zaman karşılıklı güven ve anlayış ile çalışmış olup, sorunların çözümünde daima müvekkil ile işbirliği içerisinde hareket etmiştir.

Yeşilköy’ün her bir avukatı kendi alanında başarımıza katkı sağlamış olup, başarımızın devamlılığında da her zaman özverili ve zevkli çalışmışlardır.

 

Yeşilköy’ün hedefi müvekkillerin değişen ve gelişen ihtiyaçlarına cevap veren, ulusal ve uluslar arası alanda yer alan bir hukuk bürosu olmaktır. Yeşilköy’ün profesyonel, dinamik, analitik düşünen ekibi ile müvekkillerin güveni bir araya geldiğinde varlığımızın sürekliliğinin gerçekleşeceğine sonsuz inanıyoruz.

ÇALIŞMA ANLAYIŞIMIZ

Yeşilköy Hukuk Bürosu;

 

Değişim ve gelişimleri yakından takip eder.

 

Ulaşılabilirdir.

 

Çok uluslu çalışır.*Avukatlık mesleğinin onurunu muhafaza eden bir çalışma sistemine sahiptir.

 

İşbirliği ile çalışır, Türkiye’de ve Dünyanın birçok yerinde çözüm ortakları mevcuttur.

 

Tecrübeli, dinamik, analitik düşünce sistemine sahip, her biri kendi alanında profesyonel avukatlarla çalışır.

 

 İnsana ve insanla olan iletişime değer verir. Müvekkilleri ile güven ortamında, karşılıklı müzakere ile var olan, muhtemel ve müstakbel sorunlara öngörülü yaklaşır.

 

Uzlaşmacıdır.

 

Akıla ve bilgiye değer verir. Çözüme ulaşırken ortak bakış açısını önemser.

 

Takım arkadaşlarına ve fikir ayrılıklarına önem verir. Her bir avukatın ilgi ile başlayıp, başarı ve zevk ile yaparak geliştirdiği profesyonel alanına saygı duyar ve fikirlerini öncelikle dikkate alır.

 

Sinerji ve takım çalışmasına önem verir.