İş Hukuku, Sosyal Güvenlik Hukuku

İŞ ve SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

Yeşilköy Hukuk Bürosu, müvekkillerine istihdam sürecinin her aşamasında destek vererek, müvekkillerinin hukuki menfaatinin korunmasına yönelik gereken tüm hukuki tedbirleri insan kaynakları departmanı ile doğrudan irtibata geçerek sağlamaktadır.

Yeşilköy Hukuk Bürosu tarafından verilen İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku hizmetleri:

 

         Toplu iş sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakerelere nezaret edilmesi

 

         İş sözleşmelerinin feshi ve işten çıkarma konularının gerek sulh veya gerek dava yolu ile çözülmesi

 

         İş kazaları veya iş  hastalıklarına dair hukuki ve cezai yükümlülükler konusunda müvekkillere tam hukuki destek sağlanması

 

         İş yeri ortamlarının yasalara uyumlu hale getirilmesi

 

         İş sözleşmelerinin tadili

 

         Her olay için ayrı ve özenli olarak tutanak tutulması, savunma istem yazıları, ihtar ve fesih bildirimlerinin hazırlanması

 

         Sendikal faaliyetler ile ilgili ihtilafların çözümü