Vergi Hukuku

İDARE ve VERGİ HUKUKU

Yeşilköy Hukuk Bürosu, müvekkillerinin farklı idareler ile aralarında oluşmuş uyuşmazlıklarının çözümü ve tüm vergi ihtilaflarının halledilmesi konusunda bilgi ve deneyime sahiptir.

Yeşilköy Hukuk Bürosu tarafından verilen İdare ve Vergi hukuku  hizmetleri:

 

        Her türlü idari başvuru ve itirazların yapılması

 

        İdari yolların tüketilmesi ve uzlaşma işlemlerinin takip edilmesi

 

        İdari ve vergi konulu davaların takibi ve uyuşmazlıkların çözümü

 

        Gümrük mevzuatından, idari cezalardan, vergi suç ve cezalarından kaynaklanan sorunların çözümlenmesi