İCRA VE İFLAS HUKUKU

Yeşilköy Hukuk Bürosu, alacağın tahsili için icra takiplerinde gereken  borçluya ait tüm menkul, gayrimenkul ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacakların tespiti  hedefi ile detaylı araştırma yapmaktadır. Ayrıca,  alacaklı- borçlu ve üçüncü kişiler arasında vukubulan  uyuşmazlıkların çözümü için icra mahkemelerinde ve genel mahkemelerde dava açılması ve gereken işlemlerin yürütülmesini de sağlamaktadır.

 

Yeşilköy Hukuk Bürosu tarafından verilen İcra ve İflas hukuku  hizmetleri:

 

         Alacağın tahsili amaçlı icra ve iflas takiplerinin hazırlanması

 

         Borçlu veya alacaklı müvekkiller ile diğer taraf arasında gerçekleşen borç tasfiye görüşmelerinin sağlanması ve akabinde  sulh anlaşmalarının protokollerinin hazırlanması

 

         İflas erteleme davalarının takibi

 

         Banka kredi sözleşmelerinden kaynaklı ihtilafların halledilmesi.