DAVA, TAHKİM ve UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ

Yeşilköy,  yargılama, tahkim ve uyuşmazlık çözüm yollarının ulusal ve uluslararası alanda pratiğine sahip bir hukuk bürosudur.  Ticari sözleşmelerden doğan ihtilaflara ilişkin davalar ve anlaşmazlıklar, tahkim alanında ise yerli ve yabancı hakem kararlarının Türkiye’de tanınmazı ve tenfizi başta olmak üzere  çalışma alanlarımız tüm hukuk dallarında dava takibi, tahkim ve uyuşmazlık çözümü hizmeti üzerinedir.

 

Yeşilköy öncelikle anlaşma yolu ile çözülebilecek dava ve olaylar için gereken etkili çözümleri üretir.  Pozitif ve efektif yaklaşımı ile bu anlamda gerek Türkiye gerek Dünya ölçeğinde birçok hukuki soruna çözüm getirmiştir.

Yeşilköy, ICC, ICSID, UNCITRAL kural ve düzenlemeleri hakkında derin bilgiye sahip bir hukuk bürosudur.