FİKRİ MÜLKİYET ve BİLİŞİM HUKUKU

Globalleşen dünyada uluslararası ticaretin hızla yaygınlaşması, ulusal ve yabancı firmaların kendilerine ait ürünlerin ve hizmetlerin ayırt edici karakteristik yönlerini koruması gerekliliğini artırmıştır. Bu çerçevede Fikri Sınaî Haklar Hukuku Türkiye’de de hızla gelişmiş, Yeşilköy bu süreçte ülkemiz ile birlikte teorik ve pratik gelişimini sağlamıştır.

 

Uluslar arası ticaretin gelişmesi ile birlikte yerel ve yabancı şirketler sahip oldukları marka ve ürünlerin ulusal ve uluslar arası boyutta korunmasına yönelik önlemler almaktadır. Bu bağlamda Yeşilköy, dünyada gelişen ve değişen ticari ihtiyaçlar dahilinde şirketlere fikri mülkiyet ve bilişim hukuku alanında profesyonel destek vermektedir.

 

 

Yeşilköy tarafından verilen fikri mülkiyet ve bilişim hukuku  hizmetleri:

 

     Marka, patent, endüstriyel tasarım ve faydalı modellerin ulusal ve uluslararası alanda araştırılması, tescili, korunması ve devri işlemleri

 

      Marka, patent ve faydalı model başvurularının yapılması ve takibi

 

        Marka, patent, endüstriyel tasarım ve faydalı model hakları ile ilgili danışmanlık hizmeti verilmesi ve uyuşmazlıklardan doğan hukuk ve ceza davaların yürütülmesi

 

       Telif hakları ile ilgili danışmanlık hizmeti verilmesi ve davaların yürütülmesi

 

       Ticari sırların kötüye kullanılmasına dair danışmanlık hizmeti verilmesi ve davaların yürütülmesi

 

       Lisans sözleşmelerinin hazırlanması ve lisansa ilişkin danışmanlık hizmeti verilmesi